ЕКО-блог „ЗА ЧИСТИЈУ и зеленију школу у ВОЈКИ“  

Еко-блог „За чистију и зеленију школу у Војки“ је настао као део програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у који се укључила и наша школа. Идеја нам је да кроз низ акција, конкурса, активности  унутар,  али и изван школе, ширимо еколошку свест свих нас, а поготово деце, која су кључни чинилац промена и снага  будућности у области животне средине и одрживог развоја.

Еко-блог „За чистију и зеленију школу у Војки“ треба да допринесе:

  • развијању активних метода учења/наставе у циљу охрабривања и подстицања ученика на критички начин мишљења и реаговања на активности које су у вези са деградацијом животне средине, како би располагали знањима, вештинама и одрживим навикама неопходним за позитивне промене у животној средини,

  • развијању тимског рада, такмичарског духа, комуникативности, поштујући интерактивну и кооперативну компоненту у раду, у циљу упознавања елемената животне средине и њихове примене у пракси,

  • развијање, усвајање и преношење модела одговорног понашања и бриге о непосредној животној средини,

  • унапређивању знања деце о енергетској ефикасности,

  • укључивању у непосредни истраживачки рад, како би ученици разумелимеђусобне односе и зависност у природи и повезаност свих елемената животне средине,

  • развијању сарадње са локалним срединама и препознавању локално важних проблема у животној средини како би се спречила њена даља деградација на локалном нивоу (месним заједницама, комуналним предузећима и удружењима и др.),

  • промовисању одговорног понашања и бриге о животној средини – „Мисли глобално, делуј локално“.

Уколико имате неке идеје, предлоге, сугестије, било да сте ученик, наставник, део особља, родитељ, мештанин или представник локалне самоуправе, јавите нам се.

Радо ћемо поделити све са вама и добре идеје спровести у дело.

Координатори програма: учитељица Весна Анастасов и наставници Ивана Лазић и Небојша Газдић