Сензибилизација природе и игре - амбијентална настава на часовима биологије

У оквиру пројектне наставе из предмета биологије, ученици петог разреда су кроз три радионице утврђивали и продубљивали знање о истраживању живе природе, значају изучавања биологије и сличностима и разликама између различитих група живих бића.

1. Радионица: „Супротности у природи“

Ученици се деле у парове, по свом избору и извлаче картице на којима се налазе две супротности (обло-оштро, тамно-светло, део-цело, провидно-непровидно, живо-неживо, велико-мало...). Затим, заједно са својим паром, трагају по природи за датим супротностима. По проналаску две супротности, парови остављају своје картице на задато место, окрећу их да се не види њихов задатак и преко њих постављају своје проналаске. Када сви парови доврше задатак, ученици скупа покушавају да погоде о којим супротностима је реч.

2. Радионица „Боје у природи“:

Ученици се деле у парове, по свом избору и извлаче по један каменчић из кутије. Камење у кутији је различите боје. У зависности од боје камена који су извукли, парови трагају за неким делом живе или неживе природе, који одговара извученој боји камена. По завршетку задатка, ученици уколико желе, могу извлачити и нове камењчиће.

3. Радионица „Сличности и разлике између биљака и животиња“:

У сарадњи са наставником, ученици цртају на хамер папиру, венов дијаграм особина биљака и животиња. Сваки ученик добија самолепљиви папирић на којем се налази једна особина. Задатак ученика је да залепе свој папирић на одговарајуће место унутар дијаграма. Када сви ученици залепе своје папириће, у сарадњи са наставником, ученици проверавају тачност позиција папирића и исправљају евентуалне грешке.

#екологија #вршњачкаедукација #екорадионица

Претходне вести:

Она је само једна!

Copyright ekogatz
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now